Buigen van aluminium profielen

Buigen van aluminium profielen? Kan je aluminium buigen zonder dat het gaat breken? Dat is een vraag die wij regelmatig krijgen. Voor bijvoorbeeld het buigen van aluminium profielen, is het dan wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden voldaan is. De eerste is dat de te buigen aluminium profielen niet te oud zijn. Aluminium kent een natuurlijk verouderingsproces en wordt na verloop van tijd hard en moeilijk buigbaar. Dit kan ook het geval zijn als de profielen bijvoorbeeld een langere tijd in een magazijn hebben gelegen. Tweede voorwaarde is dat de legering het moet toelaten; er bestaan legeringen die niet geschikt zijn voor buigwerkzaamheden. En ten derde moet voor het buigen van aluminium profielen het juiste buiggereedschap gebruikt worden. Er mag absoluut geen stuk gereedschap gebruikt worden dat ook bij roestvaststaal wordt toegepast!

Vraag bij twijfel of de te buigen aluminium profielen voldoen aan de voorwaarden. Zijn wij in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerpproces en bij het bouwen van een prototype, dan adviseren wij u deskundig en hoeft u zich niet af te vragen of het te buigen ontwerp wel mogelijk is.

buigen aluminium profielen

En het antwoord op de vraag ‘kan je aluminium buigen’ is dus ‘Ja’, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is. Stem dit dus altijd van tevoren met ons af om teleurstelling achteraf te voorkomen.