De 5 grootste uitdagingen voor fabrikanten van battery packs en battery boxes

Fabrikanten van battery packs en battery boxes staan voor verschillende uitdagingen bij het produceren van deze cruciale onderdelen voor de opslag van elektriciteit. Hieronder worden de vijf grootste uitdagingen voor fabrikanten van battery packs en battery boxes beschreven en de waarde die Aluminized met haar expertise én aluminium oplossingen kan bieden.

 1. Kostenefficiëntie en schaalbaarheid
  Een van de grootste uitdagingen voor fabrikanten van battery packs en battery boxes is om deze kostenefficiënt te produceren op grotere schaal. Dit wordt vooral gedreven door de explosief gegroeide vraag naar elektrische (industriële) voertuigen, machines en apparaten.De rol van Aluminized en aluminium
  Aluminium is licht, sterk en eenvoudig te bewerken en daarmee ultiem geschikt voor massaproductie. Resulterend in een kostenreductie en een efficiënter productieproces. De productiefaciliteit van Aluminized leent zich daar uitstekend voor.
 2. Veiligheid en betrouwbaarheid
  Batterijen kunnen soms oververhit raken met potentieel brand- of explosiegevaar tot gevolg. Dit is uiteraard niet wenselijk.De rol van Aluminized en aluminium
  Aluminium kent een hoge thermische geleidbaarheid wat wil zeggen dat het warmte goed afvoert en de battery packs en battery boxes koeler kan houden waardoor kans op oververhitting afneemt. Daarnaast is aluminium sterk en duurzaam wat de batterij beschermt tegen eventuele impactschade.
 3. Recycling en duurzaamheid
  Het waarborgen van de duurzaamheid en het minimaliseren van de impact op het milieu, essentieel. Om die reden wordt er sterk gekeken naar mogelijkheden voor recycling en hergebruik van materialen.De rol van Aluminized en aluminium
  Zonder kwaliteitsverlies kan aluminium keer op keer worden gerycled. Het is niet voor niets dat het een van de meest recyclebare materialen ter wereld is. Dit met relatief weinig energie en geld.
 4. Innovatie en technologische vooruitgang
  Van vitaal belang voor de groei en het succes van de batterij-industrie.De rol van Aluminized en aluminium
  Met het lichte, sterke aluminium is het mogelijk om lichtere battery packs en battery boxes te ontwerpen waardoor elektrische (industriële) voertuigen, machines en apparaten licht worden en minder energie verbruiken en dus zuiniger worden. Daarnaast is aluminium goed integreerbaar met andere innovatieve materialen om de prestaties van de battery packs en battery boxes verder te verbeteren.
 5. Regelgeving en normering
  Fabrikanten van battery packs en battery boxes moeten voor de productie en veiligheid voldoen aan wet- en regelgeving.De rol van Aluminized en aluminium
  Aluminium is een goed te bewerken materiaal waardoor het goed kan aansluiten op geldende eisen.