FAQ

Terug naar faq

Hoe kan je aluminium buigen?

Terug naar faq

Kun je aluminium buigen zonder dat het gaat breken? Dat is een vraag die wij regelmatig krijgen. Je kunt aluminium buigen, maar het is dan wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden voldaan is. De eerste is dat het te aluminium niet te oud zijn. Aluminium kent een natuurlijk verouderingsproces en wordt na verloop van tijd hard en moeilijk buigbaar. Dit kan ook het geval zijn als het aluminium bijvoorbeeld een langere tijd in een magazijn heeft gelegen. Tweede voorwaarde is dat de legering het moet toelaten; er bestaan legeringen die niet geschikt zijn voor buigwerkzaamheden. En ten derde moet voor het buigen van aluminium het juiste buiggereedschap gebruikt worden. Er mag absoluut geen stuk gereedschap gebruikt worden dat ook bij roestvaststaal wordt toegepast!

Vraag bij twijfel of het te buigen aluminium voldoet aan de voorwaarden. Zijn wij in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerpproces en bij het bouwen van een prototype, dan adviseren wij u deskundig en hoeft u zich niet af te vragen of het te buigen ontwerp wel mogelijk is.

Met behulp van een zogenaamde ‘kantbank’ zijn wij in staat diverse formaten en types aluminium te buigen in verschillende hoeken. Zeker platen buigen is een lastig proces dat door een professional uitgevoerd moet worden. Onze professionele en enthousiaste collega’s zorgen ervoor dat het apparaat juist is ingesteld en dat de plaatbewerking naar behoren verloopt.

Waar kunnen we u mee helpen?

Stel uw vraag