FAQ

Terug naar faq

Waarom een lasrobot inzetten?

Terug naar faq

Een lasrobot last met vooraf ingegeven gegevens de platen, dit kan de robot na het instellen volledig zelfstandig afronden. Voornamelijk bij grote oplage wordt bij ons de robot in gebruik genomen. De voordelen van een lasrobot komen voornamelijk neer op: consistentie in kwaliteit, kosten drukken, gevaar op de werkplek in mindering brengen, tijdsbesparing en al het tilwerk verminderen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Stel uw vraag